#Attitude😏 ke 👉#Bazar 🌆me jine🚶🏻ka alag 😎hi #maja 😉 hai log
👉👦#jalna 😡 nahi❌ #chorte 😠 aur ➡ #Hum_Muskurana 😄
❤❤❤